*Naše* VODA

Island se pyšní jedním z nejčistějších vzduchů na světě, což je klíčové pro čistotu vody při jejím vzniku. Voda odpařující se nad deštnými pralesy Jižní Ameriky směřuje díky rotaci a vzdušným proudům k severnímu pólu.

Čistý přírodní led vzniká z padajícího sněhu, který se tvoří v atmosféře z vodních par. Voda, která mrzne v atmosférických výškách a mění se ve sníh, přijímá během tohoto procesu kyslík. Vysoké množství volného rozpuštěného kyslíku se tak stává přirozenou součástí vody, což není pro evropské vody zcela běžné. Dešťové kapky mrznoucí ve sněhové vločky dopadají na sopečnou půdu Islandu.

Island

Otevřít náhled fotografie
Otevřít náhled fotografie
Otevřít náhled fotografie
Otevřít náhled fotografie
Otevřít náhled fotografie
Otevřít náhled fotografie

Zde byla voda zamrznuta tisíce let a postupně pod tlakem dalších sněhových vloček měnících se v nepropustný led klesala stěnou mohutného ledovce až k sopečnému podloží, kde přirozeným vlivem teploty zemské kůry začala tát. Ledovce přirozeně odtávají ze spodních vrstev, které jsou staré 30 000 až 90 000 let.

Voda z přirozeně odtávajících ledovců prochází přirozenou filtrací přes čediče, tufy, obsidián, ryolity nebo pemzu. Takovéto složení „filtračních“ desek neexistuje na jiném místě na Zemi. Tyto horniny dávají ledovcové vodě nasládlou chuť a předurčují vysoké pH. Díky těmto faktorům je chuť ledovcové vody z Islandu nezaměnitelná.