Lidský organismus se skládá až ze 70 % z vody. Hmotnost molekuly vody je z 90 % tvořena kyslíkem, lze tedy zjednodušeně říci, že přibližně 2/3 lidského těla obsahují kyslík.
Ten dostáváme do těla převážně přes plíce dýcháním, určitou část vstřebává tělo i pomocí pórů v pokožce. 99 % kyslíku je vázáno na hemoglobin, který zásobuje kyslíkem veškeré systémy organismu a stimuluje chemické reakce. Kyslík také zbavuje organismus usazenin a je základním faktorem pro spalování toxinů v lidském těle.

Ed McCabe je známý svým zkoumáním kyslíkových terapií již po více než 22 let a závěry shrnuje ve své knize „Zaplavte své tělo kyslíkem“. Znečištěná voda, znečištěný vzduch, průmyslově vyráběné potraviny – to vše se v nás hromadí a omezuje naši schopnost získat a absorbovat dostatek čerstvého kyslíku na buněčné úrovni. Tento chronický stav znečišťuje naši krev, která je pak půdou pro všechny možné choroby.

(Flood your body with oxygen – ISBN 9780962052750)

V roce 1988 byla profesorem Dr. A. Pakdamanem objevena a vyvinuta tzv. Perorální kyslíková terapie (POT) jako inovace v medicíně s velice slibnou perspektivou a poprvé použita v klinicko-vědecké medicínské praxi. Tato terapie je založena na používání přírodní vody obohacené kyslíkem. Po perorálním požití (vypití) okysličené vody byl zaznamenán nárůst hodnoty pO2 (parciální tlak kyslíku) v žilní krvi. Po obohacení pitné vody kyslíkem se molekuly kyslíku nacházejí mezi molekulami vody nebo se lokalizují ve vytvořených vnitřních prostorech ve vodě, které jsou potaženy vodní membránou. Tato vodní membrána se z nejrůznějších příčin v těle štěpí, např. teplem. Prostřednictvím kontaktu mezi okysličenou vodou a mitochondriálními útvary v buněčném plazmatu (žlázy, střeva, ledviny, mozek, srdce atd.) se tato vodní membrána trhá, kyslík se uvolňuje a poslouží tak ke zlepšení energetické bilance buněk, jinými slovy je přirozeným zdrojem energie pro naše tělo.